1. október 09.

 

PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ELKEZDŐDÖTT PÁCIN KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPFEJLESZTÉSE

 

Pácin Község Önkormányzata 2016. május 7-én támogatási kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Program Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című, VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú felhívásra. A kérelmet 2017. július 18-án jóváhagyta a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, így 95%-os támogatottság mellett 42.658.779Ft EMVA forrásból származó támogatással megkezdődött a beruházás megvalósítása.

 

A projektnek köszönhetően a Község két jelentős forgalmat lebonyolító épülete a Községháza, valamint a Kultúrház újul meg. A két épület megjelenésének javításán kívül az intézmények energetikai korszerűsítését is biztosítani kívánja az Önkormányzat megújuló energia hasznosításával kombinálva.

 

A fejlesztés célja a település 2 jelentős közforgalmat ellátó és a település megjelenésében jelentős szerepet játszó épületének felújítása, energetikai korszerűsítése. Az épületek a településképet jelentősen meghatározzák központi fekvésük miatt. A beruházás célja e központi épületek korszerűsítése által az Önkormányzat működési költségeinek csökkentése, a dolgozók, az ügyfelek és a településre látogatók számára vonzó településkép, munkakörnyezet biztosítása. A további állagromlásból adódó jelentős beruházási költségek elkerülése.A közszolgáltatások színvonalának növelése, mellyel az Önkormányzat multiplikatív módon kíván hozzájárulni a vonzó településkép kialakításához, a településhez való kötődés megerősítéséhez, ezáltal az elvándorlás csökkentéséhez.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

Kedvezményezett neve: Pácin Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése, VP-6-7.4.1.1-16

A projekt címe: Pácin Község településfejlesztése

A szerződött támogatás összege: 42.658.779 Ft

A támogatás mértéke: 95 %

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2018. december 31. 

A projektazonosító: 1775331032

 

 

Sajtóközlemény

elkezdődött PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA című projekt megvalósítása

 

 

Pácin Község Önkormányzata 2016. szeptember 30-án támogatási kérelmet nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívásra. A kérelmet 2016. november 23-án jóváhagyta a Miniszterelnökség, így 6.000.000 Ft támogatással megkezdődött az ASP rendszerhez való csatlakozás megvalósítása.

 

A projekt végrehajtása során a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentése és a minőségi színvonal emelése érdekében megtörténik az informatikai rendszer fejlesztése és az elektronikus ügyintézés kiépítése.

 

Az önkormányzati ASP rendszerben az alábbi szakrendszerek kerülnek bevezetésre: iratkezelő rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlan vagyonkataszer rendszer, önkormányzati adórendszer, ipar+ és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer.

Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz a pályázat keretein belül 8 db munkaállomást monitorral, 2 db laptopot, 10 db kártyaolvasót és 2 db multifunkcionális nyomtatót vásárolt az önkormányzat. A pályázat megvalósítása során megtörténik az Informatikai biztonsági szabályzat átdolgozása és az Iratkezelési szabályzatnak az ASP működési rendjéhez való igazítása. A pályázó elvégzi az adattisztítást külső szolgáltató közreműködésével, a rendszertestreszabást, a paraméterezést, a jogosultságok beállítását. Az adatmigráció keretében az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján elvégzi az adatok betöltését az informatikai rendszerbe. A tesztelés élesítés tevékenység körében szolgáltató bevonásával ellenőrzik a szolgáltatások működését, valamint az átadott adatokat. A pályázati forrásból a hivatal valamennyi köztisztviselője részt vesz a szükséges oktatásokon. Az oktatásokon való részvétel utazási költségét az önkormányzat a pályázat költségvetésének terhére számolja el.

 

Az ASP szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent a településnek, közigazgatási feladatait széles körben támogatja és integrált alkalmazásokhoz is hozzáfér a beruházás során.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

Kedvezményezett neve: Pácin Község Önkormányzata

 

A projekt címe: PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

 

A szerződött támogatás összege: 6.000.000 Ft

 

A támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt befejezésének dátuma: 2018. június 30.

 

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00286

 

A projekt költségvetése letölthető ide kattintva!: 

Önkormányzatunk a Óvoda villamos energia fogyasztását kívánjuk, részben/egészben kiváltani megújuló energia felhasználásával. Az Európai Unió által kiírt KEOP-4.10.1/N/14 támogatás megpályázása után támogatásban részesültünk.

Pályázat címe: Középületek villamos fogyasztásának részbeni kiváltása Pácinban

Pályázat kódszáma: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0041

Támogatás összege: 23.092.525 Ft

Információk

A Bárókert Óvoda középület villamos energia fogyasztását teljes egészében kiváltottuk megújuló energiával. Az Óvoda tetejére 33 kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőművet szereltek fel. Ez a kiserőmű évi viszonylatban fedezi a középület elektromos áram felhasználását. A HMKE több tonna széndioxiddal csökkenti a széndioxid kibocsátás nagyságát, valamint csökkenti a község ökológiai lábnyomát.

 

     

 

A Projektről:

A beruházás fő célja a meglévő villamos energia igényének teljes kiváltása volt, fotovoltaikus rendszer telepítésével. A Rendszer szinkronüzemben dolgozik a 0,4 kV-os kisfeszültségű nyilvános elektromos hálózattal, de kizárólag a saját energiaellátás részbeni biztosítására szolgál.

 

 

A Napelemről:

Típusa: AXIplus SE AC-250P/156-60S

A kiforrott gyártási technológia biztosítja a modulok tartós teljesítményét és hosszú élettartamát. A szigorú minőségi ellenőrzés és az üzemi tesztelések következtében a termék a kereskedelemben kapható, kiváló minőségű színvonalat képviseli. A napelem modulokban alacsony vastartalmú, a külső környezetnek ellenálló, speciális edzett üveg van. Ezt a technológiát alkalmazva a gyártás folyamán, sikerült elérni, hogy a napsugárzás a legkisebb veszteséggel hatoljon át az üvegen. A napelemek DC oldali villamos csatlakozása az invererhez 2x4 mm2 keresztmetszetű, az időjárási viszonyoknak ellenálló szolár vezetékkel legyen szerelve. Típusa és méretezése lehetővé tegye a vezetési veszteségek minimalizálását.

Az alkalmazandó inverter típusa:

  • SolarEdge SE16K

Hírek

A Mágocsy Kastély és... A kastély Vendégház Áraink  A falu legfőbb ...
Környezetünk Pácin a Bodrogköz gyöngyszeme. A község a magyar-szlovák...
Címerünk Pácin címerét Prof. Czinke Ferenc tervezte “gyökerei t...