Pácin Község

Önkormányzata

PÁCIN KÖZSÉG, CIGÁND-TISZAKARÁDI TÁROZÓHOZ KAPCSOLÓDÓ BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE

ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0002

A projekt keretében létrehozott infrastruktúra és a projekt által megvalósíttott fejlesztések műszaki tartalmának rövid összefoglalása

Pácin Község belterületének és a belterületet veszélyeztető, kapcsolódó külterületének vízrendezésére a Vásárhelyi terv megvalósítása kapcsán került sor, mint az árvízi tározással érintett terület. A belterületi vízrendezés során a felszíni vizek kártétel nélküli elvezetését oldottuk meg.

 

Sikeresen pályáztunk a Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjának keretén belül Európai Uniós támogatásra, amelyet 100 %-os támogatási intenzitás mellett nyertünk el!

 

Több éves tervezési és előkészítési munkának köszönhetően 2013 végén elindult községünkben a belterületi vízrendezés régóta fennálló problémájának megoldása. Felállt a projekt menedzsment és a második, sikeres közbeszerzési eljárással kiválasztottuk a feladat elvégzésére alkalmas kivitelezőt.

 

A projekt leírása

A Község nagy részéről összegyűlő csapadékvizeknek a befogadói a Pácini csatorna, a Belsőági csatorna, a Mogyorós-ér és üzemi csatornák. A csatornák az összegyűjtött csapadékvizeket a befogadó Tisza-karádi főcsatornába vezetik.

 

A Község kisebbik részéről összegyűlő csapadékvizek befogadója pedig a Felsőberecki főcsatorna, a Karcsa-ér és a Pap-tó.

 

A település belterületén a domborzati és földtani adottságokból adódóan mély fekvésű, mocsaras, lápos területek találhatók. Ezeken a területeken gazdálkodás nem történik, a csapadék mennyiségétől függően időszakos víz borítottságú élőhelyekként funkcionálnak. Ezek a területek egy-egy kisebb településrész csapadék-vizeinek a belterületi vízrendezés után is a befogadói.

 

A településen megvalósított csatornák jelentős része burkolt medrű föld-árok és egyszerű földmedrű árok, melyek a fent említett befogadókba vezetik a belterületen összegyülekezett csapadékvizeket, így megszűnt a szikkasztó jelleg.

Ez alól kivétel a katlanszerű Sóstó utca, melyből az összegyülekezett csapadékvizet nem lehetett a befogadóba vezetni a domborzati viszonyok miatt. A szűk utcakeresztmetszet és a néhány éve megépített szennyvízcsatorna miatt ebben az utcában csak szikkasztó árok volt elhelyezhető el. A településen zárt csatorna rendszer csak rövid szakaszokon került kiépítésre.

 

A Község északi részén összegyűjtött csapadékvizeket 4 helyen az ÉMVIZIG kezelésében lévő csatornákba vezettük be. A becsatlakozások nyílt csatornás bevezetéssel történtek, a befogadó rézsűjét és a mederfeneket 5-5 méter hosszban kőszórással látták el, valamint a becsatlakozó árkot min. 5 méter hosszon kőszórásos védelemmel látták el.

 

Jó helyre kerül az uniós támogatás: biztonságos, modern környezet kialakításával csökkentettük a lakosságot fenyegető bel- és csapadékvíz által okozott károkat.

 

Kiemelendő, hogy a beruházás volumene hozzájárult a munkanélküliség csökkentéséhez a beruházási időszakban. Minden eszközzel javítani szeretnénk Pácin lakosságának életkörülményeit, ezért a későbbiekben újabb források megszerzésével tovább folytatjuk településünk infrastruktúrájának javítását.

 

Pácin Község Önkormányzata:

Cím: 3964 Pácin, Fő u. 35.

Tel./Fax.: +36 (47) 342 033

Email: kapcsolat@pacin.hu

Honlap: www.pacin.hu