Kedvezményezett: Cigánd Város Önkormányzata által vezetett konzorcium

 

A helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Cigánd központtal

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00014

 

Cigánd Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-5.3.1-16 jelű, „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívásra TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00014 azonosítószámmal támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet megnyert és megvalósít.

A projekt célterülete az egykori beosztás alapján a Bodrogközi kistérség, azaz a Cigándi járás 14 települését foglalja magába. A konzorcium a tervezett tevékenységek megvalósulását ebben a térségben tervezi, tekintettel arra, hogy az érintett települések gazdasági, foglalkoztatási és társadalmi szempontból is aktív kapcsolatot ápolnak egymással. A projekt összesen 14 település 14 602 fő lakosságát foglalja magába.

A települések önkormányzatai között megkötött együttműködés elsődleges célja a lokális és települések közötti szinten működő közösségek fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése. Fontos továbbá a társadalmi felzárkózás elősegítse, a közösségi munka fejlesztése a helyi problémák megoldása érdekében.


Az össztámogatás mértéke 57.500.000 Ft, amelyből Pácin Község Önkormányzata 4.303.505 Ft támogatásra jogosult. A támogatás 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. március 01. – 2022. március 31.

 

 

 

Mellékletek:

 Cigánd Közösségi felmérés elemzés 1.sz. melléklet

 

 

Statisztikai beszámoló - Közösségi felmérés 2.sz. melléklet

 

  1. október 09.

 

PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ELKEZDŐDÖTT PÁCIN KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPFEJLESZTÉSE

 

Pácin Község Önkormányzata 2016. május 7-én támogatási kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Program Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című, VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú felhívásra. A kérelmet 2017. július 18-án jóváhagyta a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, így 95%-os támogatottság mellett 42.658.779Ft EMVA forrásból származó támogatással megkezdődött a beruházás megvalósítása.

 

A projektnek köszönhetően a Község két jelentős forgalmat lebonyolító épülete a Községháza, valamint a Kultúrház újul meg. A két épület megjelenésének javításán kívül az intézmények energetikai korszerűsítését is biztosítani kívánja az Önkormányzat megújuló energia hasznosításával kombinálva.

 

A fejlesztés célja a település 2 jelentős közforgalmat ellátó és a település megjelenésében jelentős szerepet játszó épületének felújítása, energetikai korszerűsítése. Az épületek a településképet jelentősen meghatározzák központi fekvésük miatt. A beruházás célja e központi épületek korszerűsítése által az Önkormányzat működési költségeinek csökkentése, a dolgozók, az ügyfelek és a településre látogatók számára vonzó településkép, munkakörnyezet biztosítása. A további állagromlásból adódó jelentős beruházási költségek elkerülése.A közszolgáltatások színvonalának növelése, mellyel az Önkormányzat multiplikatív módon kíván hozzájárulni a vonzó településkép kialakításához, a településhez való kötődés megerősítéséhez, ezáltal az elvándorlás csökkentéséhez.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

Kedvezményezett neve: Pácin Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése, VP-6-7.4.1.1-16

A projekt címe: Pácin Község településfejlesztése

A szerződött támogatás összege: 42.658.779 Ft

A támogatás mértéke: 95 %

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2018. december 31. 

A projektazonosító: 1775331032

 

Önkormányzatunk a Óvoda villamos energia fogyasztását kívánjuk, részben/egészben kiváltani megújuló energia felhasználásával. Az Európai Unió által kiírt KEOP-4.10.1/N/14 támogatás megpályázása után támogatásban részesültünk.

Pályázat címe: Középületek villamos fogyasztásának részbeni kiváltása Pácinban

Pályázat kódszáma: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0041

Támogatás összege: 23.092.525 Ft

Információk

A Bárókert Óvoda középület villamos energia fogyasztását teljes egészében kiváltottuk megújuló energiával. Az Óvoda tetejére 33 kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőművet szereltek fel. Ez a kiserőmű évi viszonylatban fedezi a középület elektromos áram felhasználását. A HMKE több tonna széndioxiddal csökkenti a széndioxid kibocsátás nagyságát, valamint csökkenti a község ökológiai lábnyomát.

 

     

 

A Projektről:

A beruházás fő célja a meglévő villamos energia igényének teljes kiváltása volt, fotovoltaikus rendszer telepítésével. A Rendszer szinkronüzemben dolgozik a 0,4 kV-os kisfeszültségű nyilvános elektromos hálózattal, de kizárólag a saját energiaellátás részbeni biztosítására szolgál.

 

 

A Napelemről:

Típusa: AXIplus SE AC-250P/156-60S

A kiforrott gyártási technológia biztosítja a modulok tartós teljesítményét és hosszú élettartamát. A szigorú minőségi ellenőrzés és az üzemi tesztelések következtében a termék a kereskedelemben kapható, kiváló minőségű színvonalat képviseli. A napelem modulokban alacsony vastartalmú, a külső környezetnek ellenálló, speciális edzett üveg van. Ezt a technológiát alkalmazva a gyártás folyamán, sikerült elérni, hogy a napsugárzás a legkisebb veszteséggel hatoljon át az üvegen. A napelemek DC oldali villamos csatlakozása az invererhez 2x4 mm2 keresztmetszetű, az időjárási viszonyoknak ellenálló szolár vezetékkel legyen szerelve. Típusa és méretezése lehetővé tegye a vezetési veszteségek minimalizálását.

Az alkalmazandó inverter típusa:

  • SolarEdge SE16K

Hírek

A Mágocsy Kastély és... A kastély Vendégház Áraink  A falu legfőbb ...
Környezetünk Pácin a Bodrogköz gyöngyszeme. A község a magyar-szlovák...
Címerünk Pácin címerét Prof. Czinke Ferenc tervezte “gyökerei t...