Tisztelt Pácini Lakosok!

 

Bár településünk nem tartozik a fertőzéssel érintett települések közé, a koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel, megelőző jelleggel – a Kormány által kihirdetett intézkedések figyelembe vételével –az alábbi rendkívüli intézkedéseket hirdetem ki:

 

A GYEREKEK VÉDELMÉBEN

 • A Pácini Bárókert Óvoda és Konyha intézményben a PAC/889/2020. számú határozatommal 2020. március 17. napjától határozatlan időre, a járvány veszélyhelyzetre tekintettel, rendkívüli szünetet rendeltem el, mely naptól csak ügyeletet biztosítanak. Kérjük a szülőket, aki megteheti, tartsa otthon a gyermekét. Csak azon gyermekek esetében vehető igénybe az ügyeleti szolgáltatás, akiknek a szülei munkaviszonyban állnak és nem tudják megoldani a gyermek felügyeletét.
 • Az óvodai ellátásban részesülő gyermek fogadása és hazaadása úgynevezett „zsiliprendszeren” keresztül történik a főbejáratnál.
 • Magyarország Kormánya a 1102/2020. (III. 14.) számú határozatában döntött a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az iskolákban.
 • A Pácini Általános Iskola már felmérte a gyermekek körében az otthoni digitális oktatás feltételeinek meglétét, melyeknek megfelelően történik az oktatás.
 • A településen működő Tanoda közösségi foglalkozásai visszavonásig szünetelnek

 

É T K E Z T E T É S

 • Az előzetesen felmért igények alapján azon iskolás tanulók számára, akik otthon tartózkodnak, március 17-én (kedden) meleg ételt biztosítunk, egyszer használatos edényben.
 • március 18-tól (szerda) határozatlan ideig felmelegíthető (hideg) élelmiszert kapnak a gyerekek. Az első heti (három napi) élelmet a szerdai napon lehet átvenni az Óvoda ebédlője előtt.

Az ételkiadás  11.00 – 13.00 óra között történik minden ételosztás alkalmával.

Kérjük a szülőket, hogy az élelmiszer elszállításához erős táskát hozzanak magukkal!

 • A felnőtt és szociális étkeztetés a szokásos rendben történik.

 

 

 

AZ IDŐS EMBEREK VÉDELMÉBEN

 • Javasolt, hogy a 65. életévüket betöltött személyek lehetőleg tartózkodjanak otthonukban.
 • Elkezdődött azoknak a felmérése, akik az idősek nappali ellátásában, illetve házi segítségnyújtásban nem vesznek részt, de egészségi állapotuk miatt nem képesek napi ügyeik intézésére vagy koruknál fogva kerülik a közösséget.

Amiben segíthetünk:

 • gyógyszer feliratása, kiváltása (heti egy alkalommal),
 • postai ügyintézés (heti egy alkalommal),
 • bevásárlás (heti két alkalommal).

Aki élni kíván a felajánlott lehetőséggel, kérem, jelezze a következő telefonszámon: 06/47/342-033/18 mellék (Idősek Klubja).

 • Az Idősek Klubja foglalkozásai további intézkedésig szünetelnek.

 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

 • Kérem, hogy az EMMI utasításának megfelelően a háziorvosi rendelőt személyesen, csak indokolt esetben (életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) keressék fel.
 • A védőnői ellátás folytatódik, de szigorúan szervezett formában működik tovább, minimalizálva az emberi találkozások számát.
 • A fogorvosi alapellátásban és a Cigándi Járóbeteg szakrendelőben is csak sürgősségi ellátás nyújtható!
 • A pácini Szent Kristóf Gyógyszertár a megszokott munkarendben látja el a betegeket gyógyszerrel.

 

Ü G Y I N T É Z É S

 • A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés a megszokott módon történik.
 • A Cigándi Kormányablakot csak halaszthatatlan, különösen indokolt esetben lehet felkeresni, telefonon ügyintézési és tájékoztatási lehetőség a hirdetményekben megtalálható.
 • március 17. napjától a településen az ügysegéd helyszíni megjelenése szünetel.

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK

 • A Mágocsy kastély és a könyvtár bizonytalan ideig zárva tart.

 

MEDDIG TARTANAK AZ INTÉZKEDÉSEK?

 • A járványügyi helyzetben hozott rendkívüli intézkedések határideje a Kormány döntéseihez, az iskolák működésének szabályozásához igazodik.
 • Felhívom a figyelmet a járvány megelőzésével összefüggő intézkedések és magatartási szabályok fokozott betartására, különös tekintettel a külföldről hazatérő munkavállalók, családtagok részére előírt központi szabályok betartására!

 

Pácin, 2020. március 17.

 

                                                                                              Gégény Zsuzsanna

                                                                                                       polgármester

Hírek

A Mágocsy Kastély és...  Mágocsy Kastély A falu legfőbb nevezetessége a középkorú...
Környezetünk Pácin a Bodrogköz gyöngyszeme. A község a magyar-szlovák...
Címerünk Pácin címerét Prof. Czinke Ferenc tervezte “gyökerei t...