2007-ben létrehoztuk 13 fővel „A Bodrogközi Emberért, az Emberségért Egyesület”-et , közös gondolkodás és közös cél érdekében. Az alábbi közhasznú tevékenységek szerepelnek vállalásaink között:

  • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
  • kulturális tevékenység,
  • kulturális tevékenység megóvása,
  • műemlékvédelem,
  • természetvédelem, állatvédelem,
  • környezetvédelem,
  • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
  • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

Vállalásaink között szerepelt a társadalom azon rétegeinek segítése, akik valamilyen szempontból hátrányos helyzetbe kerültek. Így a munkanélküliek, egészségkárosodottak, nagycsaládosok, stb. Továbbra is segítséget adunk, írástudatlan, vagy éppen, hogy olvasni tudó embereknek különböző ügyintézésekben. Számlareklamációs levelek, kérelmek, önéletrajzok, motivációs levelek megírásában, internetes álláskeresésben, tanfolyamok és szakképzési lehetőségek megkeresésében, gyógyszer támogatási kérelmek megírásában. A munkánk jelentős részét képezi, (folyamatos tevékenység) azon emberek segítése, akik nem rendelkeznek számítógéppel, vagy ezek ismeretével. Segítjük internetes álláskeresésben, vagy különféle tanfolyamok felkutatásában, mely interneten keresztül történik stb. Mivel térségünkben sok a 8 általános, illetve még azt sem befejezett emberek száma, így sok a feladatunk ezen emberek segítésében.

Keressük a lehetőséget olyan pályázat beadására, mely életmód változás, valamint szemlélet változás terén nyújtana segítséget. Sok a munka ezen a területen is, mivel a Bodrogközben sok a mentálisan leépült ember, ami előbb utóbb fizikai leépüléshez is vezet. Ezekből a családokból nagyon nehéz úgy kijönni a fiataloknak, hogy ne a szülők megszokott életvitelét vigyék magukkal.

Tartjuk több civil szervezettel a kapcsolatot és tájékoztatjuk egymást külföldi és belföldi munkalehetőségekről, valamint egyéb fontos információkról, melyeket intézményekben kifüggesztünk. Ilyen kapcsolattartásból eredően 2013. évben 3 fő részére lehetőség nyílt gyógytornán részt venni, még pedig vízi tornán, ami ingyenes. Erre egészségileg rászoruló emberek, akik mozgásszervi problémával rendelkeznek ezt igény veszik folyamatosan.

Lehetőség van külföldi önkéntes munkára, mely frissen diplomázott fiatalok részére jelentős ismereteket ad. Általában egy évig vannak külföldön a fiatalok. Megtanulják az adott ország nyelvét, valamint profi módon megtanulnak pályázatot írni. Ezt próbáltuk propagálni, viszont annyira tájékozatlanok az emberek az önkéntesség területén, hogy mondhatjuk nem merik bevállalni.

2013-ban is tovább folytatjuk munkánkat az esélyegyenlőség megteremtésének jegyében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek társadalmi beilleszkedését, illetve társadalmi integrációját kívánjuk elősegíteni (nők, romák, fogyatékossággal élő személyek, idősek, munkanélküliek, gyerekek). Bizonyítani kívánjuk hogy mindenki számára van lehetőség felemelkedésre, életlehetőségek javítására, hisz ez a társadalmi fejlődés célja.

Kapcsolatban vagyunk segélyszervezetekkel, így az elmúlt év végétől sok rászoruló beteg embert tudtunk Béres csepphez juttatni. Szeretnénk, ha sikerülne pénzbeli juttatást is intézni rászorulóknak. Az elmúlt időszakban küldettünk az egyik településre egy súlyos beteg részére Béres cseppet. A család nem tudta, hogy kinek a segítségével jutottak hozzá. A beteg kb egy hétig szedte és meghalt. Nagyon sajnáltuk. Utána hívtuk fel a családot és őszinte részvétet kívántunk. Elmondták, hogy nagyon meglepődtek, hogy így jutottak ajándékhoz, hogy nem is tudták kitől származik.

Ismerjük a környéken élők problémáit, hisz tagjaink elszórtan élnek a Bodrogközben, valamint a Cigánd Támogatószolgálatnál dolgozik 2 tagunk, akik nagyon jól tájékozottak a térségben élő emberek problémáit illetően. Rajtuk keresztül több településre juttattunk el ruha adományt is.

Segélyszervezettel kapcsolatunk van, akiktől évente többször kapunk ruhaadományt. Most legutóbb is volt ilyen, amikor még fűszert is kaptuk a ruhához. Itt volt 58 zsák és doboz jó minőségű ruha, valamint még bútor is. Ez Pácinban került szétosztásra.

Önkéntesünk is van, igaz még nem jelentkeztünk be az illetékes minisztériumba, hogy hivatalos önkéntes tevékenységünk legyen, de Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon gyűjtenek a lakosság körében részünkre mindent, ami még használható. Ezt személygépkocsival szoktuk kiszállítani.

Jelenleg is van beadott szakmai pályázatunk, amit nagyon várunk, hogy megnyerjünk.

Hírek

A Mágocsy Kastély és...  Mágocsy Kastély A falu legfőbb nevezetessége a középkorú...
Környezetünk Pácin a Bodrogköz gyöngyszeme. A község a magyar-szlovák...
Címerünk Pácin címerét Prof. Czinke Ferenc tervezte “gyökerei t...