Pácin község településkép védelméről szóló rendelete

és Településkép Arculati Kézikönyve

 

Közérthető összefoglaló

 

Pácin Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényből eredő kötelezettségének  eleget téve megalkotta a településkép védelméről szóló rendeletet, és jóváhagyta Településképi Arculati Kézikönyvét.

A rendelet a településkép és az utcakép védelmével foglalkozik, elsősorban az épített környezet, és a reklámhordozók vonatkozásában. Cél az egységes, esztétikus településkép, és élhetőbb közösségi terek kialakítása.

A rendelethez kapcsolódik a Településképi Arculati Kézikönyv, amely képeken, ábrákon keresztül, közérthetően bemutatja azokat a követendő megoldásokat, amelyeket a közösség támogat és elfogad, ill. építészeti szempontból előre mutatóak. A kézikönyv készítése során a település lakossága, a helyi közösségek kinyilváníthatták véleményüket, hogy milyen környezetben szeretnének élni, hogyan őrizhetik  meg és fejleszthetik a település építészeti arculatát,  vizuális kutúráját. A kézikönyvben meghatározásra kerültek a településképi jellemzők a településképileg egymástól jól elkülönülő településrészek és azok jellemző karakterjegyei, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatok, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemek, melyek egyúttal irányt is mutatnak az építkezni szándékozóknak.

A kézikönyv lényegében a település építészeti örökségének és jelenének bemutatása.

Ajánlásaival, jó példáival segítséget nyújt az építésznek és az építtetőnek abban, hogy az épület elhelyezése alkalmazkodjon a településszerkezethez , a beépítés kialakult rendjéhez, a házak léptékükkel, tömegükkel és külső részleteikben is harmonikusan illeszkedjenek a kialakult utcaképhez.

A kézikönyv nem egy lezárt mű, folyamatosan bővíthető, fejleszthető, ahogyan a település is formálódik, változik, fejlődik.

A településképi eljárások díj- és illetékmentesek.

A településkép védelméről szóló rendelet - a korábbi építési szabályok mellett - új eljárásokat és kötelezettségeket is bevezetett:

  1. Településképi véleményezési eljárás:

Minden olyan esetben kötelező, amikor építési engedélyköteles a tevékenység. Pl. 300 m2-nél nagyobb lakóház, mérettől függetlenül: üdülő, gazdasági épület, műtárgy stb.

  1. Településképi bejelentési eljárás:

300 m2 alatti lakóház építése vagy lakóház bővítése, védett épület kisebb átalakítása esetén, valamint épület funkció (rendeltetési mód) váltása esetén, továbbá cégér, reklámtábla kihelyezését megelőzően, írásbeli bejelentési kötelezettség vonatkozik mindenkire, és jóváhagyás nélkül nem történhetnek meg az előbbi tevékenységek. Óriásplakát nem helyezhető el a településen.

  1. Főépítészi, szakmai konzultáció:

Azokban az esetekben, amelyek építéshatósági szempontból bejelentés kötelezettek:

300 m2 alatti lakóház építése vagy lakóház bővítése esetén kötelező a konzultáció. Cél, hogy az építtető elkerülje azt, hogy a településképvédelmi rendeletben foglalt előírásokat megsértse, így elkerülje az esetleges bírságolást.

 

A rendelet megfogalmaz építészeti, műszaki megoldásokat, amelyeket új építés vagy az építmények átalakítása, bővítése során kötelező figyelembe kell venni.

A településképi rendelet be nem tartása 1 000 000 Ft-ig terjedő, akár többször kiszabható bírsággal sújtható, és a NAV-nál adók módjára behajtható! Cél nem a bírságolás, hanem a településkép védelme, a jogkövető magatartás megkövetelése, ill. fenntartása.

 

 

Letölthető dokumentumok:

 

Településkép Arculati Kézikönyv

 

Településkép védelméről szóló rendelet

 

 

Hírek

A Mágocsy Kastély és...  Mágocsy Kastély A falu legfőbb nevezetessége a középkorú...
Környezetünk Pácin a Bodrogköz gyöngyszeme. A község a magyar-szlovák...
Címerünk Pácin címerét Prof. Czinke Ferenc tervezte “gyökerei t...