Elérhetőségeink:

 

OM azonosító: 202184

Intézmény neve: Pácini Bárókert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha

Székhely címe: 3964 Pácin, Kossuth kert 2

Intézményvezető neve: Czinke Zoltánné

Intézményvezető helyettes: Jánoskovics Lászlóné

Telefonszám: 47/342647

E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

------------------------------------------------------------------- 

Fenntartó: Pácin Község Önkormányzata

Fenntartó címe: 3964 Pácin, Fo utca 35.

Fenntartó típusa: községi önkormányzat

Képviselo neve: Gégény Zsuzsanna

Telefonszáma: 47/342033

E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő: munkanapokon 8-16 óra között

------------------------------------------------------------------- 

Óvodapedagógusok száma: 5,5 fő

Nevelő-oktató munkát segítők száma:4 fő

Engedélyezett férőhelyek száma: 60 fő

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 3 vegyes életkorú csoport

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétol hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Továbbá felvételre jogosultak azok a gyermekek, akik a felvételtől

számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

Amennyiben gyermeküket más településen, vagy külföldön íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk bemutatni a felvételt biztosító óvodától a Pácini Bárókert Óvoda és Konyha vezetőjének, valamint a település jegyzőjének.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre áll.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője, és az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással

– írásban értesíti a szülőt.

 

A beiratkozásra meghatározott idő:

  1. április 23.-24. 8-16 óráig.

Helye: Pácini Bárókert Óvoda és Konyha 3964 Pácin Kossuth kert 2.

 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakbanegyütt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Pácin Község Önkormányzata Képviselő-Testületének a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 2016. évi 8/2016 sz. rendelete értelmében a térítési díjak 2017. január 01-től az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

  • az óvodai étkezési térítési díj összege: 314,-Ft/nap/fő /ÁFÁ-s/

Befizetés teljesítése: minden hónap 15. napjáig a Pácini Bárókert Óvoda és Konyha élelmezésvezetőjének.

 

Hírek

A Mágocsy Kastély és...  Mágocsy Kastély A falu legfőbb nevezetessége a középkorú...
Környezetünk Pácin a Bodrogköz gyöngyszeme. A község a magyar-szlovák...
Címerünk Pácin címerét Prof. Czinke Ferenc tervezte “gyökerei t...