Emlékezetes ünnepi istentisztelet részesei lehettünk április 29-én a pácini református templomban, ahol ezen a napon tartották községünk új lelkipásztorának, Lőrincz Attilának a beiktatását.

Az eseményre zsúfolásig megtelt a református templom, az ünnepi alkalomra eljött dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője, Stumpf Attila, a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatalának vezetője, jelen voltak a bodrogközi polgármesterek. Érkeztek lelkészek a Tiszáninneni Református Egyházkerületből,  a Felvidékről, valamint Kárpátaljáról, Lőrincz Attila korábbi szolgálati helyéről,  a pácini és a környező gyülekezetekből is.

A  beiktatás Nagytiszteletű Mészáros István esperes apostoli köszöntőjével kezdődött, aki a beiktatás szertartását is elvégezte. Ezután következtek az új lelkipásztorunk köszöntései: pácini fiatalok énekkel, versekkel köszöntötték, Balla Gyula gondnok úr a gyülekezet ajándékát, a Bocskai-ruhát adta át részére, a ricsei és a nagyrozvágyi gyülekezet közös kórusa dalokkal kölcsönzött további ünnepélyességet az alkalomnak.

A Kárpátaljai vendégek közül elsőként Nagytiszteletű Hunyadi Attila esperes, majd Nagytiszteletű Taraczközi Ferenc lelkipásztor kívánt szívből jövő szavakkal szép szolgálatot Lőrincz Attilának, akit sorra köszöntöttek az általuk választott igével az egyházkerület palástban megjelent lelkipásztorai is. Ezek után tartotta meg a beiktatása utáni első igehirdetését Lőrincz Attila, majd a pácini idősek klubja tagjai járultak versekkel az ünnepi alkalomhoz és dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő és Gégény Zsuzsanna, a község polgármestere köszöntötte új református lelkészünket. A köszöntők között cigánymissziós énekkel a becskedi gyülekezet is szerepelt, mely után Lőrincz Attila mondott hálás szavakat a feléje irányuló szeretetért és bizalomért.

Ezen az érzelemdús gyönyörű délutánon is elhangoztak orgonával kísért fennálló énekek, zsoltárok, kivonuló és záróének, melyek után a beiktatott pácini református lelkész szeretetvendégségre hívta a Faluház gyönyörűen megterített és gazdagon megrakott asztalaihoz a vendégeket és a gyülekezetek valamennyi megjelent tagját.

Pácin község valamennyi lakója nevében kívánjuk, hogy Lőrincz Attila és családja a szívében és a lelkében is érezze magát pácininak, és nagyon sokáig legyen  ez a község szeretetteljes otthona és azt is, hogy mindenkor és mindenben legyen hűséges sáfára a rábízottaknak!

 

                     
 

Hírek

A Mágocsy Kastély és...  Mágocsy Kastély A falu legfőbb nevezetessége a középkorú...
Környezetünk Pácin a Bodrogköz gyöngyszeme. A község a magyar-szlovák...
Címerünk Pácin címerét Prof. Czinke Ferenc tervezte “gyökerei t...