Összefogás Pácin Fejlesztéséért Alapítvány

Adószám:18736519-1-05

Számlaszám: 54600281-16449040-00000000

 

Az alapítvány célja Pácin község fenntartható fejlesztése, természeti értékeinek megóvása, védelme, népességmegtartó képességének fokozása és az itt élők életkörülményeinek javítása.

           

Az alapítvány közvetlen célként tűzte ki tájház létrehozását a Pácin, Fő utca  31. szám alatt.

 

A hatályos jogszabályok szerint a magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó  egy százalékáról az adózó saját maga rendelkezhet civil kezdeményezettek részére, a másik egy százalékot valamely Magyarországon működő egyház számára ajánlhatja fel.

Kérjük, segítse céljaink megvalósítását adója 1 %-ának felajánlásával !  

Amennyiben  magánszemélyként rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikus úton nyújthatja be:

- az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy

- az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 21EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

 Papíralapon  postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

- a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,

- az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,

- a 21EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá

amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2022. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Fontos, hogy a 2022. május 20-ai határidő jogvesztő !

 

Letölthető dokumentum:

 

1 %-os rendelkező nyilatkozat

Hírek

A Mágocsy Kastély és...  Mágocsy Kastély A falu legfőbb nevezetessége a középkorú...
Környezetünk Pácin a Bodrogköz gyöngyszeme. A község a magyar-szlovák...
Címerünk Pácin címerét Prof. Czinke Ferenc tervezte “gyökerei t...