NTP-OTKP-19-0052 azonosítószámú „Tehetségígéretek gondozása a Pácini Bárókert Óvodában” című pályázat beszámolója

Pályázati programunk lényege:

Az eddigi hátránycsökkentés, hátránykompenzáció helyett a gyermekek erősségeinek, pozitívumainak megerősítésére kiemelésére összpontosító pedagógiai szemléletünkkel igyekeztünk a gyermekeket megsegíteni. A műhely foglalkozások során a szokottól eltérő gazdag, kreatív tevékenységeket valósítottunk meg, melyek a gyermekeket elvarázsolták, csodaként éltek meg. A nevelőtestület aktivitása, együttműködése inspiráló munkahelyi klímát teremtett, innovatív szemléletet generált.

Kiemelt célunk volt, hogy a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadást megakadályozzuk, és a tehetségígéreteket gondozzuk, a kiemelt figyelmet igénylő, kiemelten tehetséges, tehetséges gyermekek különleges bánásmódban részesüljenek.

A komplex tehetséggondozó programok hozzájárultak a gyermekek teljes személyiségének fejlődéséhez, az értelmi, érzelmi, erkölcsi, esztétikai és intellektuális képességeik fejlesztésén keresztül. Pozitív, inger gazdag környezet biztosítása mellett a gyermekeket kihívások elé állítottuk, mely lehetőséget biztosított legjobb képességeik és kreativitásuk kibontakoztatására. Mindezek biztosították a tehetségükkel összefüggő erős és gyenge oldalaik magasabb szintre emelését.

Testi-kinesztetikus néptánc műhelyben a játékos foglalkozások képessé tették a gyermekeket a néptánc, népi gyermekjátékok alapvető technikájának elsajátítására. A felhasznált zenei anyagok, néphagyományok átadása fogékonnyá tette a gyermekeket a magyar népi kultúra befogadására. A megvásárolt táncos ruhák szépsége, viselése erősítette magyarságtudatukat.

Interperszonális dráma műhelyben résztvevő gyermekek lehetőséget kaptak egyéniségük kibontakoztatására, a drámapedagógiai eszközök, módszerek hatására. A drámajátékok elősegítették a gyermekek társas kapcsolatainak pozitív irányú változását, hozzájárult pozitív énképük alakulásához, a szabd önkifejezés segítségével.

Térbeli-vizuális kézműves műhelyben alkalmazott változatos témák és kézműves technikák, varázsjátékok, kiegészítő és lazító tevékenységek elősegítették a szabd önkifejezés, alkotói fantázia, az egyéni művészi hajlam kibontakozását.

A tehetséggondozó műhelyekben a gyermekek átlagon felüli adottságát kihívásra késztettük, öntevékeny, motivált légkörű helyzeteket teremtve fejlesztettük kreativitásukat. Segítettük őket a továbbfejlődésben, erősítettük gyenge és erős oldalukat.

A gazdagítás lehetőségével élve az ismeretekre, élményekre, tapasztalatokra építettünk. A gyermekek reális önértékelését, bátorítását rajzos diagnosztikákkal, önkontrollos hatásvizsgálattal "Száz út a gyermek megerősítéséhez" értékelésekkel támogattuk.

A szociál-integratív módszerek biztosították az inter-, intraperszonális területek fejlesztését. A kiegészítő, lazító tevékenységek elősegítették, hogy a gyermekek kilépjenek a direkt tehetséggondozásból és más jellegű élményekhez jussanak, más jellegű feladatokat, tevékenységeket végezzenek, hogy a fárasztó tevékenységek után regenerálódjanak.

A pályázat együttműködő partnereként a Bodrogközi Múzeumporta hiteles mutatta be a népi és paraszti kultúra értékeit. A gyerekek megismerkedhettek és kipróbálhatták a népi játékokat, részt vehettek kézműves foglalkozáson, megkóstolták a finom kelt tésztából készült süteményeket.

A Garagulya Gólyalábas Kompánia előadása lehetőséget biztosított a humor feszültségoldó, lazító, jó közérzetet teremtő hatásának érvényesülésére, mely a tehetséggondozás egyik fontos feladata.

Sajnos a COVID-19 járvány miatt a pályázat bizonyos programelemei elmaradtak.

 

 

Czinke Zoltánné

intézményvezető

 

 

A pályázatból vásárolt néptáncos ruháink, eszközeink:

     

Hírek

A Mágocsy Kastély és...  Mágocsy Kastély A falu legfőbb nevezetessége a középkorú...
Környezetünk Pácin a Bodrogköz gyöngyszeme. A község a magyar-szlovák...
Címerünk Pácin címerét Prof. Czinke Ferenc tervezte “gyökerei t...