Ez a mondat is szerepel a Farkas Bertalan – Az úrhajós című könyvben, amely a pácini kötődésű Farkas Berciről született az egykori élsportoló, majd televíziós, Simon V. László tollából. A kötetet az év végén mutatták be, s meglepő módon harmincöt évvel Farkas Bertalan űrutazása után.
  A könyv részletesen felidézi, hogyan lett Farkas Bertalanból Csillagváros lakója, miként készítették fel az űrutazásra, milyenek voltak a Föld körüli keringés napjai és persze, mi minden történt az első magyar úrhajós visszaérkezése után, hogyan ünnepelték itthon és külföldön.
Számunkra persze elsősorban a könyv életrajzi elemei lehetnek érdekesek, hiszen Farkas Berci, bár a szabolcsi Gyulaházán született, gyerekkorát Pácinban töltötte. Ezért is hívtuk meg tavaly nyáron a XVIII. Bodrogközi Napokra, hogy tartson előadást és segítsen elhelyezni az időkapszulát, amit huszonöt év múlva nyitnak majd ki és amivel kapcsolatban Farkas Berci megjegyezte, akkor még csak kilencven éves lesz, és szeretne itt lenni azon az eseményen is.
  A könyvből azt is megtudhatjuk, hogy édesapja, Farkas Lajos őrvezető a háborúból való hazaérkezése után elvette feleségül Pácin legszebb virágát. Keményen dolgoztak, boldogan éltek, suszterműhelyt nyitottak, 1949. augusztus 2-án pedig megszületett Berci fiuk.
Simon V. László Farkas Berciről szóló könyve a községi könyvtárban is olvasható, illetve kölcsönözhető lesz.
  A gyermekkorról szóló fejezetből sok mindent megtudunk, hogyan és mivel töltötte az idejét, mi mindennel foglalkozott legszívesebben, hogyan képzelte magát álmaiban futballista sztárnak. Szerették a faluban, jól tanult, segítőkész volt, szeretett könyvtárba járni, vasárnap délelőtt pedig a plébános megengedte neki, hogy a katolikus templomban harangozzon. A gyermekkor rövid felidézése után a könyvben máris elkezdődik az űrmese.
  A kötet egyik érdekessége, hogy százhúsz színes és fekete-fehér fényképen is végigkövethetjük Farkas Berci életét. Több kép szerepel benne a szüleiről, a gyermek koráról, s látható benne az 1979. október 14-én készült esküvői képe is.

Advent negyedik vasárnapján a Máltai Szeretetszolgálat Pácini Tanodája műsorával kezdődött az ünnepség, majd a pácini református lelkész, dr. Czinke Sándor köszöntötte az ünneplő közönséget. „ ... mert ímé, hirdetek néktek nagy örömet, …...” „Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” Dakos Zoltánné és Bodnár Zoltánné gyönyörű verset adott elő, majd az énekkar református énekekkel, a felvidéki Borsiból érkezett Muskátli éneklő csoport pedig keresztyén karácsonyi dalokkal emelte az ünnep fényét. Végül a hajdúböszörményi Apócák zenekar karácsonyi zenével örvendeztette meg a közönséget. A műsor után hagyományosan teával, forralt borral és pogácsával kínáltuk a rendezvény résztvevőit.
Advent negyedik vasárnapján az evangélium segít minket, hogy közelebb kerüljünk a Karácsony titkához, a megváltás titkához, Isten titkához. Máté Izajás próféta jövendölését idézi, amelyből megismerjük, hogy szűztől születik a megváltó, akit Emmanuelnek fognak hívni. Emmanuel azt jelenti: velünk az Isten.
Erről tanít Pál apostol is, aki Jézus Krisztusban az isteni ígéret beteljesülését látja, Megnevezve Jézus nemzetségét, Dávid-házát. Ugyanakkor igazi isteni voltát is hangsúlyozza, mely feltámadásakor félreérthetetlenül nyer bizonyságot. Jézus születése óta, tőle elválaszthatatlan jel a pólyába fektetett kisded, az anya karján ülő gyermek, a fényes csillag az égen, de ugyanúgy a kereszt, az ég elsötétülése, a földrengés, s az ég megnyílása is. Mert Ő tette, az Üdvözítő, átjárhatóvá az eget és a földet. Íme, itt hát a jel, hogy felismerjük. József ezt tette, Máriához hasonlóan hitt a lelki sugallatnak, s a gyermek fogantatásában az írások beteljesülését vélte felfedezni. Milyen boldog emberek lehettek ők ketten, hogy ez éppen velük történik. S mi, vajon boldogok tudunk-e lenni akkor, amikor megszületik egy ember, akit Jézusnak neveznek, s aki egyben az Isten Fia s a mi testvérünk? A Karácsony legyen a válaszadásnak ünnepe.
A negyedik vasárnapon, néhány nappal az ünnep előtt, tisztázzuk szívünk szándékát! Mit várunk a karácsonytól? Mit várunk az ünneptől? Nyugalmat, pihenést, szabadidőt a decemberi rohanás és az egész évi munka után? Kellemes érzéseket, amelyeket talán boldogságnak érzünk? Vagy talán a gyermekkori élmények feléledését várjuk? Esetleg megelégszünk néhány ajándékkal, amit családtagjainktól kapunk? Mit várunk a Karácsonytól? Kit akarunk látni? Kivel szeretnénk találkozni?

A Karácsony az Isten-látás ünnepe. Ilyenkor minden szem, minden hívő ember szeme a jászolra szegeződik. Még az utolsó adventi napokban is oly sok minden vonja el figyelmünket a lényegről, a Gyermekről, az igazi Világosságról. Ne engedjünk a csábításnak! Lépjünk be hittel a betlehemi barlangba és lássunk! Hallgassunk az isteni küldöttekre, ismerjük fel az isteni jeleket, szívleljük meg Isten üzenetét.

A hagyományokat követve decemberben ismét megünnepeltük az Idősek Napját a pácini Faluházban. Az ünnepségen tartalmas kulturális műsor szórakoztatta a teltházas rendezvény résztvevőit, felléptek a Bárókert Óvoda apróságai, az Általános Iskola diákjai, az Idősek Klubjának, valamint a bodroghalmi Halom Népdalkör tagjai, akik karácsonyi énekeket és betlehemes játékot adtak elő. Köszöntőt Gégény Zsuzsanna polgármester mondott, külön megemlékezve a falu legidősebb férfijáról, a 93 éves Szabó Pista bácsiról, akit dallal és ajándékkal köszöntöttek, valamint a 93 éves Séra Sándornéról, aki az Idősek Klubja legidősebb, mai napig is aktív tagja. Őt ajándékkosárral leptek meg.
Ezután finom vacsora várta a vendégeket, melyet a község konyháján dolgozók készítettek. Az ünnepség élőzenés táncmulatsággal zárult. Akik nem tudtak részt venni a rendezvényen, azoknak önkéntes segítők házhoz vitték a vacsorát és az önkormányzat ajándékát, egy Bodrogközi Kalendáriumot és egy angyalka formájú hűtőmágnest, mely a Faluház kézműves műhelyében készült. Reméljük, jövőre is erőben, egészségben üdvözölhetjük községünk lakóit!
 
         

   

Pácin Község Önkormányzata és a magam nevében kívánok örömökben bővelkedő, egészséget adó, eredményekben gazdag új esztendőt Pácin minden lakójának és a honlapunkat látogatóknak!

 

Gégény Zsuzsanna

polgármester

 

Megtartottuk az újabb adventi vasárnapi ünnepségünket és meggyújtottuk a harmadik gyertyát. Czinke Sándor református lelkész tartotta az ünnepi istentiszteletet, a Pácini Általános Iskola pedagógusai pedig színvonalas ünnepi műsorral köszöntötték a gyertyagyújtáson résztvevőket.
Mit jelent advent harmadik vasárnapja? Gaudete! Örvendjetek! Ez a vasárnap kiemelkedik a többi közül, hiszen advent második felének kezdetét jelzi. Színe a rózsaszín, amely az örömöt szimbolizálja. A találkozás közelsége azzal, akire várakozunk, örömmel tölt el. Egyetlen adventi vasárnap választ el már csak el bennünket a karácsonytól. Ez a nap az öröm vasárnapja nevet kapta. Az olvasmányok örömre szólítanak fel, segítenek, hogy rátaláljunk erre a tartalmas örömre. Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből: „Örüljetek az Úrban szüntelen! Újra csak azt mondom, örüljetek” Az Úr közel van! Pál apostol is az Úr közelségét ünnepli.”Hogyha módomban áll, segítsem a nálamnál szegényebbeket. Hogyha azt tapasztalom, hogy túlzottan nagy bennem az önszeretet, hogyha hajlamos vagyok arra, hogy önmagamat másoknál többre tartsam, próbáljam meg az ellenkezőjét: az önzetlenséget, az alázatos magatartást. Úgy, ahogyan szent Pál mondja: „emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki.”
Az ilyen és ehhez hasonló magatartás öröm forrása lesz számunkra és mások számára is. Az Istenben való örömnek, mélyen vannak a gyökerei, ez nem vidámság csupán, hanem mélyebb érzés, az Isten szeretetére alapozott életvitel és az ebből fakadó szabadság.
Ezért lehet advent harmadik vasárnapja az öröm vasárnapja, amely megelőlegezi a Karácsony tiszta örömét és békéjét.

 

Pácin Község Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy 2015.
december 21. napján, hétfőn 16.00 órai kezdettel a Prof. Czinke Ferenc
Faluházban közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatáson tájékoztatást hallgathatnak meg az önkormányzat
2015. évi tevékenységéről, a költségvetés végrehajtásáról, a jövő évi
tervekről.

A közmeghallgatáson feltehetik továbbá közérdekű kérdéseiket, illetve
javaslatot tehetnek.

A Képviselő-testület minden érdeklődőt szeretettel vár!

Az adventi koszorú négy gyertyája közül vasárnap a másodikat gyújtottuk meg, melynek jelképe a pirosba öltözött angyal, aki serlegében az emberek szívében élő tiszta szeretetet viszi vissza a mennybe. A Rendezvénytéren a rossz idő ellenére szép számban gyűltek össze községünk lakói. Matyi Péter római katolikus plébános úr szentbeszédében emlékeztetett minket a keresztényi szeretet fontosságára, hogy az Úr Útjáról ne térjünk le, engedve a „könnyebb rossz” csábításának. Ennek megerősítésére elmesélte Dickens Karácsonyi énekének történetét, mely szerint mindenki lelke mélyén ott van a jóság. Gégény Zsuzsanna polgármesterasszony karácsonyi hangulatot teremtő beszédében Krúdy Gyula ünnepi gondolatait is idézte.

Az ünnepséget a Bárókert Óvoda pedagógusainak műsora zárta, hangulatos dalokkal, versekkel ringatták lelkünket adventi hangulatba, majd közösen meggyújtották a második gyertyát. A rendezvény ideje alatt a karácsonyi kirakodóvásáron az érdeklődők válogathattak a helyben készített és egyre ismertebb, népszerűbb termékeink közül. A műsor végén pedig hagyományosan ismét forralt bor, tea és pogácsa várta a közreműködőket és a látogatókat. Köszönjük a fellépőknek és a látogatóknak, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket, december 13-án vasárnap, 15 órakor is szeretettel várunk mindenkit a Rendezvénytérre, ahol a Pácini Általános Iskola pedagógusaival és Czinke Sándor református tiszteletes úrral készülünk a harmadik gyertya meggyújtására.

    Az elmúlt évhez hasonlóan a Fogyatékkal Élők Világnapja alkalmából, 2015. december 3-án is a pácini Prof. Czinke Ferenc Faluházban rendezte meg a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén- Térségi Egyesülete tájékoztató jellegű fórumát. A rendezvényt a település polgármestere személyesen köszöntötte Az esemény kellemes hangulatban zajlott, a fórumon elhangzott kérdések és válaszok sokrétűen érintették a fogyatékkal élők mindennapjait, megoldásra váró gondjait. Az egyesület, tekintettel a közelgő ünnepekre, egy-egy csomag szaloncukorral is kedveskedett a fórumon részt vett tagjainak.

 

2015. november 29-én, a Rendezvénytéren gyűltünk össze, hogy meggyújtsuk az adventi koszorún az első gyertyát. Az ünnepséget Ivancsó Bazil görög-katolikus Parókus Úr nyitotta meg az adventi koszorú megszentelésével, majd beszédében arra kérte a jelenlévőket, hogy a világ anyagiassága ellenére tartsák meg szívükben a szeretetet és a Megváltó megszületése felett érzett örömöt, majd felolvasott egy Dosztojevszkij-novellát. Gégény Zsuzsanna polgármesterasszony köszöntője után a pácini Idősek Klubja örvendeztette meg a közönséget adventi dalokkal, versekkel. A koszorú első gyertyáját Szabó Bianka, a Pácini Általános Iskola tanulója gyújtotta meg. Ugyanitt, a pácini adventi gyertyagyújtások történetében először karácsonyi vásárt is rendeztünk a helyi közfoglalkoztatottak által készített dísztárgyakból, melyeket az érdeklődők megvásárolhattak. Az ünnepség után pogácsával, forralt borral és teával vendégeltük meg a látogatókat. Mindenkinek köszönjük szépen a részvételt! Találkozzunk jövő vasárnap, december 6-án is 15 órakor ugyancsak a Rendezvénytéren, ahol ezúttal a Bárókert Óvoda pedagógusainak műsorát tekinthetik meg és Matyi Péter Római Katolikus Plébános Úr közreműködésével gyújtjuk meg a második adventi gyertyát.

Hírek

A Mágocsy Kastély és...  Mágocsy Kastély A falu legfőbb nevezetessége a középkorú...
Környezetünk Pácin a Bodrogköz gyöngyszeme. A község a magyar-szlovák...
Címerünk Pácin címerét Prof. Czinke Ferenc tervezte “gyökerei t...